Przejdź do treści strony

Uzyskano dofinansowanie na budowę drogi gminnej w Sitnie!

W drugiej połowie lutego br. Gmina Olsztynek złożyła wniosek do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sitno”. 

Dzięki przychylności Dyrektora KOWR-u Grzegorza Kierozalskiego w dniu 30 marca 2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji w wysokości  282.990,01 zł. W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie droga wewnętrzna z kostki betonowej wraz z odwodnieniem w formule zaprojektuj i wybuduj na odcinku 250 mb.

Informujemy, że w drugim kwartale br. zostanie wszczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z budową ww. drogi.

To już kolejna inwestycja drogowa na terenie naszej Gminy realizowana i współfinansowana z pomocą środków przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, mamy nadzieję, że kolejne tego typu inwestycje również będą owocne dla naszej Gminy.