Przejdź do treści strony

Transport do punktów szczepień dla mieszkańców Gminy Olsztynek

Przypominany, że istnieje możliwość zorganizowania transportu dla mieszkańców Gminy Olsztynek, którzy chcą zaszczepić się przeciw Covid-19, ale mają trudności z dotarciem do punktu szczepień.

Bezpłatny dowóz na szczepienie przysługuje osobom:

 • mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień najbliższego od miejsca zamieszkania,
 • posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniem.

Aby zgłosić potrzebę skorzystania z transportu zorganizowanego przez Gminę Olsztynek, osoby legitymujące się wyżej wymienionymi uprawnieniami, po umówieniu terminu i godziny szczepienia w wyznaczonym punkcie szczepień, powinny skontaktować się pod uruchomiony telefon informacyjny 601 411 958, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz adres e-mailowy: zk@olsztynek.pl.

Należy podać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna pacjenta,
 4. datę i godzinę wyznaczonego szczepienia,
 5. adresu właściwego punktu szczepień, do którego osoba zainteresowana ma zostać dowieziona,
 6. określić czy osoba będzie poruszać się samodzielnie oraz czy będzie jej towarzyszył opiekun.

 

Dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień, tzw. pacjentów leżący, istnieje możliwość zaszczepienia w domu. Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ, gdzie lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu.

Szczepienie pacjentów w domu – krok po kroku

 1. Poradnia POZ/ pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni).
 2. Poradnia POZ/ pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.
 3. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza / pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta.
 4. Jeśli lekarz POZ/ pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.
 5. Lekarz POZ/ pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.
 6. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.
 7. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

Procedura szczepienia wyjazdowego jest zbliżona do szczepienia w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy jest przygotowany, aby pomóc pacjentom w domu.