Przejdź do treści strony

Terminy spotkań sołeckich

Przedstawiamy aktualne zestawienie zebrań wiejskich, na których są podejmowane decyzje dotyczące wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2023 roku przez mieszkańców sołectw. Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. O ich przeznaczeniu decyduje zebranie wiejskie. Czas na podjęcie decyzji upływa z końcem września.