Przejdź do treści strony

Prąd w niższej cenie

Do 30 listopada należy złożyć oświadczenie, które uprawnia do korzystania w przyszłym roku z prądu w cenie 785 zł za 1 MWh. Aby korzystać z energii elektrycznej ww. cenie, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w terminie do 30 listopada br. powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej.


Oświadczenie str nr 1

Oświadczenie str nr 2

Oświadczenie str nr 3

Oświadczenie str nr 4

Oświadczenie str nr 5

źródło: www.pixabay.com