Przejdź do treści strony

Prace remontowe na ulicy Akacjowej w Olsztynku

Trwają prace remontowe związane z modernizacją chodnika na ul. Akacjowej w Olsztynku.

Wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne "CEZAR" z Ostródy zostało wyłonione w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. .

W ramach podpisanej umowy wykonane zostaną następujące prace: wymiana wierzchniej warstwy  chodników i krawężników betonowych (na długości ok. 230m i szerokości około 2 m), regulacja studni, zasuw wodociągowych oraz innych elementów towarzyszących znajdujących się w ciągu chodników, wyłożenie  płytek  betonowych z wypustkami typu „Stop” w miejscach przejść dla pieszych.

Jest to już drugi etap prac związanych z poprawą warunków poruszania się pieszych w tym rejonie. Zadanie stanowi bowiem kontynuację projektu zrealizowanego w 2019 r. pn. „ Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta ul. Kasztanowa, Akacjowa, Lipowa oraz Wodociągowa, Mrongowiusza i Szkolna”. Chodnik budowany w etapie drugim powinien być gotowy do użytku w przeciągu dwóch miesięcy - planowany odbiór początek listopada. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie ok. 107,5 tysięcy złotych.