Przejdź do treści strony

Ogłoszenie konsultacji społecznych

W związku z zakończeniem prac nad Strategią Rozwoju Gminy na lata 2022-2030 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu tego dokumentu. Szczegóły na stronie internetowej planowanie.olsztynek.pl w zakładce STRATEGIA ROZWOJU GMINY.