Przejdź do treści strony

Nowe Władze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

7 marca 2023 roku w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku odbyło się zebranie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem zebrania było ukonstytuowanie zarządu po wyborach uzupełniających. Prezesem Zarządu została Elżbieta Redman, Wiceprzewodniczącymi Bożena Janina Płoska oraz Barbara Czajkowska, Skarbnikiem Regina Alicja Kidawa, Sekretarzem Lucyna Łukaszewicz. Członkiniami Zarządu zostały Bernarda Nalborska oraz Danuta Baran. Gratulujemy wybranym.