Przejdź do treści strony

Nabór wniosków w ramach programu grantowego „Wakacyjna AktywAKCJA”

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zaprasza do udziału w ogólnopolskim Programie grantowym „Wakacyjna AktywAKCJA”.

Celem Programu jest wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Wnioski o grant mogą składać szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Działania opisane we wnioskach powinny zawierać ofertę aktywności sportowo-edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży na czas wakacji, czyli w okresie lipiec i sierpień 2021 r. 

Wysokość możliwego wsparcia w ramach programu wynosi 5000 zł, wkład własny nie jest wymagany. Termin składania wniosków do dnia 21.06.2021 r. Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo pod linkiem https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja.html