Przejdź do treści strony

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość'

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zachęca do uczestnictwa w 13. edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Do końca lipca br. organizatorzy czekają na prace dotyczące rodzimego rolnictwa i obszarów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

– Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

– Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl