Przejdź do treści strony

Kandydaci do Rady Seniorów w Olsztynku

Zgodnie z Uchwałą nr LIII-476/2023 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów i nadania jej Statutu oto lista kandydatów do Rady Seniorów spełniających wymogi spośród, których zostanie wybrany 7-osobowy skład powstałej Rady.

 1. Halina Dąbrowska
 2. Halina Dublaszewska
 3. Jerzy Tytz
 4. Tadeusz Cichocki
 5. Ewa Danilewicz
 6. Justyna Żyndul
 7. Grażyna Kuck
 8. Elżbieta Mioskowska
 9. Bożenna Janina Płoska
 10. Franciszka Grodziska
 11. Teresa Jabłonowska
 12. Czesław Kontraktowicz
 13. Elżbieta Kapuścińska
 14. Urszula Sternik
 15. Bożena Zembrzuska

Gratuluję zgłoszonym kandydatom i zapraszam do uczestnictwa w dalszej procedurze dot. naboru do Rady Seniorów w Olsztynku. Kolejnym etapem naszych działań będzie zwołanie zgromadzenia podczas, którego odbędą się wybory do Rady Seniorów spośród zgłoszonych kandydatów oraz wybór przewodniczącego rady. Powołana zostanie także komisja wyborcza spośród przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, a także grup nieformalnych skupiających osoby starsze lub działających na ich rzecz.

Termin i miejsce zgromadzenia oraz termin zgłaszania jego uczestników zostanie ustalony w najbliższym czasie.