Przejdź do treści strony

III konkurs „Moja smart wieś – wizje i inicjatywy”

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zaprasza do wzięcia udziału w III konkursie „Moja smart wieś – wizje i inicjatywy”. Organizatorzy szukają pomysłów i inicjatyw, dzięki którym wieś (gmina) może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Do wygrania nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.

Cel operacji:

Celem realizowanej przez IRWiR PAN operacji jest upowszechnianie i promocja smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez identyfikację wprowadzonych innowacji społecznych oraz cyfrowych na obszarach wiejskich w formie opisu stanu faktycznego (z pogłębionym uwzględnieniem wizji oraz inicjatyw wdrażania tej koncepcji w przyszłości). Ponadto zwiększenie zainteresowania koncepcją smart villages wśród jednostek wprowadzających innowacje oraz zaprezentowanie wizji i inicjatyw dotyczących smart villages w formie elektronicznej.

Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią zarówno osoby, jak i podmioty zaangażowane w pracę nad problemami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich. Założeniem jest, że w konkursie weźmie udział 120 osób, jednak nie mniej niż 25 osób (w tym również osób prawnych). Ogólnopolska skala pozwoli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Brak ograniczeń dotyczących wieku, a także formy prawnej uczestnika, wynika z dążeń do rozpoznania znajomości problematyki smart villages wśród różnych grup. Ponadto konkurs pozwoli wzbudzić zainteresowanie zarówno potencjalnych uczestników, jak i dotrzeć do decydentów - od szczebla gminnego do rządowego, czy wręcz europejskiego.

Formy realizacji operacji:

  • W ramach operacji zostanie ogłoszony konkurs Moja SMART wieś. WIZJE i INICJATYWY, w ramach którego poszukiwane są pomysły i inicjatywy, które poprawiają jakość życia na wsi. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami.
  • Laureaci Konkursu zaproszeni zostaną na uroczystą galę, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz zostaną zaprezentowane wybrane prace laureatów. Przeprowadzony w takiej formie finał konkursu pozwoli na dyskusję i wymianę poglądów, a także opinii co do możliwości aplikacji poszczególnych pomysłów.

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie na adres: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa z dopiskiem na kopercie „III konkurs „Moja smart wieś – wizje i inicjatywy” lub drogą elektroniczną na adres: smart@irwirpan.waw.pl.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 28 lutego. Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.

Więcej informacji o konkursie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.irwirpan.waw.pl/smart2022


Plakat informacyjny