Przejdź do treści strony

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Olsztynek

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r., obchodzone cyklicznie dnia 14 października. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Z tej okazji dzisiaj w szkołach na terenie Gminy Olsztynek odbyły się uroczystości, których celem było podziękowanie nauczycielom i mentorom za ich wkład w rozwój intelektualny uczniów. W uroczystych apelach wzięli udział przedstawiciele Gminy Olsztynek. W Żłobku Miejskim i Przedszkolu Miejskim w Olsztynku oraz Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku życzenia pomyślności złożył  Burmistrz Olsztynka - Mirosław Stegienko, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie – Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku - Andrzej Wojda, w Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku - Zastępca Burmistrza Olsztynka - Anna Luśna, a w Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku gościł - Dyrektor ZASiPu- Mirosław Obrębski. W części oficjalnej na tą okoliczność wygłoszono przemówienia, wręczono nagrody oraz wyróżnienia nauczycielom i pracownikom oświaty, będące wyrazem uznania za ich wyróżniającą się pracę zawodową. Wiele serdeczności padło z ust zaproszonych gości, którzy podziękowali dyrektorom i nauczycielom za przekazywaną wiedzę, codzienną troskę i motywowanie do sięgania po najwyższe laury.

Po części oficjalnej nastąpiły występy artystyczne, na których dzieci oraz młodzież wyrazili wdzięczność za przekazywaną wiedzę oraz wychowywanie kolejnych pokoleń młodych ludzi, odkrywanie talentów i inspirowanie do twórczych działań, a także za wyrozumiałość, cierpliwość i empatię.