Przejdź do treści strony

Czujniki pomiaru jakości powietrza zainstalowane

W drugiej połowie listopada br. podpisano umowę z wykonawcą usługi - systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 5 sensorów wraz z montażem oraz usługi monitoringu i serwisu oraz prezentacji danych. Dostawcą czujników i wykonawcą usługi została firma Airly z Krakowa. W dniu wczorajszym tj. 28 grudnia br. na terenie Gminy Olsztynek zostało zamontowanych 5 czujników powietrza, które  monitorują jego jakość tj. mierzą stężenie pyłów. Dodatkowo czujniki rejestrują takie parametry jak aktualna temperatura, wilgotność powietrza i ciśnienie atmosferyczne. Czujniki zostały zainstalowane w następujących lokalizacjach: Urząd Miejski w Olsztynku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, Stadion Miejski w Olsztynku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie i Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku.

Głównym źródłem pyłu w powietrzu jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych. Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja w znacznym stopniu sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu. W konsekwencji powodują przekroczenie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń.

Wdychany pył może powodować szereg problemów zdrowotnych  m.in.  kaszel, trudności z oddychaniem, zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego; zwiększone zagrożenie schorzeniami alergicznymi i infekcjami układu oddechowego, kataru siennego i zapalenia alergicznego spojówek.

Dzięki czujnikom jakości powietrza mieszkańcy gminy mogą na bieżąco sprawdzić, czy danego dnia jakość powietrza zachęca do aktywności na zewnątrz, czy może lepiej byłoby zrezygnować i pozostać w tym dniu w domu. Aktualny stan powietrza można śledzić na stronie internetowej www.airly.eu oraz w specjalnej aplikacji przeznaczonej dla użytkowników smartfonów wyposażonych w system operacyjny Android lub iOS.