Przejdź do treści strony

Barierki ochronne przy ul. Mrongowiusza Olsztynku.

W związku z nagminnym lekceważeniem przepisów ruchu drogowego oraz stwarzaniem nadmiernego niebezpieczeństwa przez pieszych przekraczających jezdnię w miejscu niedozwolonym, na zlecenie Gminy Olsztynek dnia 16 września 2021r. zostały zamontowane barierki ochronne przy sklepie sieci Netto w Olsztynku (ul. Mrongowiusza 23). Dokonane działanie ma za zadanie uniemożliwić dotychczasowy ruch w miejscu niezgodnym z prawem i jednocześnie poprawić bezpieczeństwo. Prawnie dozwolone i obowiązujące przejście dla pieszych znajduje się zaledwie 30 m dalej.

Należy Pamiętać, że przechodząc w miejscu niedozwolonym, narażamy się na mandat w wysokości 100 zł, a przede wszystkim stwarzamy sytuację niebezpieczną dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

 

Przypominamy:

Zgodnie z art. 13 ustawy Prawo o ruchu drogowym ust. 2 i 3 :

„2.  Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość
od przejścia przekracza 100 m
. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

3.  Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom
i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.”

 

Przechodzenie przez  jezdnię w miejscu niedozwolonym jest zabronione i może doprowadzić do tragedii.
Apelujemy o odpowiedzialność i zadbanie o wzajemne bezpieczeństwo.

 

 

 

 


Barierki ochronne w Olsztynku.

Barierki ochronne w Olsztynku.

Prawnie dozwolone i obowiązujące przejście dla pieszych w przy. ul. Mrongowiusza w Olsztynku.