Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Prace remontowe na ulicy Strażackiej i Staromiejskiej w Olsztynku

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją ulic Strażackiej i Staromiejskiej w Olsztynku.

Gmina Olsztynek otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 601 200,00 zł od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa ulic jest częścią zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku”.

W ramach podpisanej umowy wykonywane są następujące prace: wymiana istniejącego wodociągu, wymiana nawierzchni jezdni, budowa zjazdów, zatoki autobusowej, chodników i dwóch wiat przystankowych, toalety publicznej, chodników oraz przebudowa kanalizacji deszczowej.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ww. ulicach zgodnie z którą przystanek komunikacji zbiorowej został tymczasowo przeniesiony w okolice ulicy Ostródzkiej w Olsztynku.

Wykonawcą robót jest wyłoniona w drodze przetargu Firma EUROBET Sp. z o. o. z Olsztynka.