Przejdź do treści strony

Święto Patrona Miasta Olsztynek

Dnia 29 czerwca w kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jest to również święto Patrona naszego miasta, które w 2011 r. zostało formalnie uznane przez stolicę apostolską miastem św. Piotra. Oficjalne przekazanie watykańskiego dokumentu odbyło się 27 marca 2012 r. na uroczystej XIV Sesji Rady Miejskiej w Olsztynku. Dekret - wyrażający zgodę na ustanowienie św. Piotra Patronem Olsztynka - wydała z upoważnienia papieża Benedykta XVI Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Od 2009 r. o ustanowienie św. Piotra oficjalnym patronem miasta starał się proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku, ks. dziekan Stanisław Pietkiewicz. Jego starania wsparła Rada Miejska w Olsztynku, która wydała specjalną uchwałę intencyjną w tej sprawie.

Powiązania św. Piotra z Olsztynkiem sięgają już średniowiecza. Świadczą o tym odnalezione w 2010 r. na rynku głównym w Olsztynku tłoki pieczętne, na których widnieje wizerunek św. Piotra, a które pochodzą z różnych okresów (pierwszy jest z XIV wieku). Zarówno badania historyków jak i odnalezione tłoki pieczętne  wskazują, że herb Olsztynka uległ w przeciągu ponad 600 lat nieznacznym zmianom. Pierwsza wersja herbu przedstawia postać św. Piotra w błękitnej szacie z tiarą na głowie, trzymającego w prawej ręce podwójny złoty klucz, w lewej zaś flagę krzyżacką. Stoi on na srebrnej tarczy. W XVI w. herb był podobny, z tą różnicą, że św. Piotr trzymał w jednej ręce klucz, a w drugiej miecz. Ostatnia wersja przedstawia postać św. Piotra w niebieskiej szacie ze złotą aureolą, trzymającego w prawej ręce złoty klucz, a w lewej złotą laskę wędrowca.

Aby patronat był jeszcze bardziej widoczny, nie tylko dla społeczności naszej gminy, ale również dla odwiedzających nasze miasto turystów, w 2015 r. Rada Miejska w Olsztynku podjęta uchwałę o nadaniu zrewitalizowanemu placowi miejskiemu nazwy "plac św. Piotra".

W ten oto sposób postać św. Piotra na stałe została związana z Olsztynkiem.


Herb Olsztynka - św. Piotr

dekret „Varmiensis”

pierwsza pieczęć miejska pochodząca z okresu tuż po lokacji miasta w 1359 r.

drugi z tłoków pochodzący z II połowy XIV w.

tłok pieczętny z 1617 r.

tłok powstał od II połowy XVI w. do początków II połowy XVII w.