Przejdź do treści strony

WZNOWIENIE PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU Z OGRANICZENIAMI

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878) - Burmistrz Olsztynka  informuje, że od 1 czerwca 2020 roku, przy zachowaniu rygorów sanitarnych - wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w zakresie zadań o charakterze publicznym, niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom.

W Urzędzie będzie można załatwić sprawy osobiście, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Każda osoba wchodząca do Urzędu zobowiązana będzie do dezynfekcji rąk, noszenia rękawiczek i maseczki ochronnej oraz zachowania dwumetrowego dystansu społecznego.

Sprawy będzie można załatwić na trzech stanowiskach zorganizowanych w Sali konferencyjnej Urzędu, gdzie proszony będzie merytoryczny pracownik spoza sali obsługi.
Ze względów bezpieczeństwa na sali będzie mogło przebywać jednocześnie 3 interesantów.

Apelujemy, aby do Urzędu Miejskiego przychodzić wyłącznie w sprawach pilnych, które wymagają osobistego stawiennictwa.

Sugerujemy również, by przed przyjściem do Urzędu umówić wizytę telefonicznie lub mailowo, co pozwoli na uniknięcie kolejek i sprawniejszą obsługę.

Osoby z wyraźnymi objawami choroby np.: katar, kaszel, temperatura proszone są o powstrzymanie się od bezpośredniego załatwiania spraw w Urzędzie i stosowanie kontaktu wyłącznie w formie telefonicznej, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji na odległość w godzinach pracy Urzędu.

Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Sprawy załatwiamy nadal:

- za pośrednictwem platformy e-puap

- e-mail: ratusz@olsztynek.pl

- formularz kontaktowy na stronie internetowej: www.olsztynek.pl

- przez wirtualne biuro obsługi klienta: ebok.olsztynek.pl

- Facebook: Olsztynek – oficjalna strona 

 

lub telefonicznie:

- Biuro Obsługi Interesanta: 89 5195 450

- Sekretariat: 89 5195 453

- Straż Miejska oraz Zarządzanie Kryzysowe: 89 5195 488 (463)

- Referat Organizacyjny i Kadr: 89 5195 462 (476, 471)

- Biuro Rady Miejskiej: 89 5195 455

- Urząd Stanu Cywilnego : 89 5195 474 

- Referat Finansów i Podatków: 89 5195 489 (460, 484, 454, 469, 456, 493)

- Referat Spraw Obywatelskich: 89 5195 468 (472)

- Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska: 89 5195 486 (461, 452, 481, 475)

- Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania: 89 5195 482 (479, 485, 465)

- Referat Promocji i Muzeum Historii Olsztynka: 89 5195 478 (477, 490, 492)

 

Wnioski, podania i inne pisma nadal można wrzucać do skrzynki wystawionej w Urzędzie. Prosimy pamiętać o podaniu danych kontaktowych na korespondencji wpływającej do Urzędu.