Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Projekt „Wspieraj lokalnie”

W związku z przystąpieniem przez Urząd Miejski w Olsztynku do projektu „Wspieraj lokalnie”, mającego umożliwić organizacjom pożytku publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego, informujemy o możliwości przygotowania dla organizacji prezentacji/wizytówki w programie do rozliczeń PIT, który zamieszczony zostanie na stronie internetowej Instytucji Wsparcia Organizacji Pozarządowych.
W celu uzyskania dostępu do systemu i przygotowania prezentacji/wizytówki dla OPP prosimy o wypełnienie następującego formularza:
https://www.iwop.pl/formularz-dla-lokalnych-opp.

Lista lokalnych OPP
https://www.iwop.pl/wspierajlokalnie-lista/

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował projekt „Wspieraj lokalnie” we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki