Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Projekt ,,Na zdrowie’’ w Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Od 15 października do 15 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza  Witolda  Pileckiego w Olsztynku  realizowany był projekt  ,,Na  zdrowie’’. Jego uczestnikami było 102 uczniów klas I-III, a realizatorem działające przy szkole Stowarzyszenie ,,SZKOŁA NA SZEŚĆ’’. Dofinansowanie z Gminy pozwoliło na zatrudnienie instruktorów do prowadzenia zajęć sportowych.

Zgodnie z planem zrealizowano wszystkie działania ujęte w harmonogramie.
1. Odbyło się 30 zajęć Aikido, Aerobik  prowadzonych przez instruktorów Stowarzyszenia Aikido w Olsztynku - po 5 zajęć w każdej z klas.

2. Każda klasa uczestniczyła w dwugodzinnych  zajęciach nauki pływania  na basenie Aquasfera w Olsztynie.  

3. Odbyły się warsztaty kulinarne, na których uczniowie sporządzali zdrowe przekąski oraz poznawali zasady zdrowego odżywiania.

4. W dniu 6 grudnia br. odbył się kolejny Mikołajkowy Turniej Sprawnościowy. Fundatorem nagród było Stowarzyszenie ,,Szkoła na sześć’’.

Wszystkie założone cele projektu zostały w pełni osiągnięte. Zajęcia sportowe przyczyniły się do podniesienia poziomu sprawności fizycznej, zapobiegły wadom postawy oraz innym schorzeniom spowodowanym brakiem ruchu. Uczniowie uświadomili sobie, że sport to nie tylko zdrowy tryb życia, ale i nawiązywanie  oraz budowanie relacji w grupie rówieśniczej. To pozytywny wpływ na szybkość przyswajania informacji, więcej ruchu – to większa ochota na naukę. To korzystny wpływ na  poprawę nastroju, większe poczucie własnej wartości, przeciwdziałanie depresji. Zajęcia kulinarne uświadomiły im wpływ diety na zdrowie i dobre samopoczucie.

Realizacja tego projektu to jedno z działań zmierzających do uzyskania przez szkołę certyfikatu SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

Hanna Kostrzewa 
koordynator projektu