Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Zarządzenie Nr 97/19 Burmistrza Olsztynka z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego i wolontariatu na terenie Gminy Olsztynek na rok 2020

Projekt Uchwały, Program współpracy Gminy Olsztynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, Formularz Konsultacyjny oraz Ogłoszenie Konsultaci dostępne są na stronie: http://bip.olsztynek.pl/