Przejdź do treści strony

Zarządzenie Nr 321 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olsztynku


Zarządzenie nr 321 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia listopada 2020 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 321 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia listopada 2020 r.