Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Uroczyste poświęcenie busa w Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku, nabyło dziewięcioosobowy bus z rampą na wózek inwalidzki – OPEL VIVARO, w pełni przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Na zakup pojazdu Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie z PFRON w wysokości 80% wartości zakupu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III", natomiast pozostałe 20% sfinansowano ze środków własnych Stowarzyszenia.
Samochód, zanim wyruszył w pierwszą podróż z podopiecznymi Stowarzyszenia, został uroczyście poświęcony przez Księdza Dziekana Remigiusza Klimkowskiego, proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku.
W wydarzeniu poświęcenia pojazdu które odbyło się 16 października br. uczestniczyli m.in: Burmistrz Olsztynka - Mirosław Stegienko, Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku - Andrzej Wojda, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Olsztynku – Radosław Juszczyk, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej - Iwona Panasiuk – Kowalewska i inni.
Po krótkiej, oficjalnej części uroczystości zaproszeni goście zostali zaproszeni na drobny poczęstunek przygotowany przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynku. W trakcie spotkania rozmawiano o sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz potrzebach osób z niepełnosprawnościami i polepszaniu jakości ich życia. Obecnie Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku otaczają codzienną opieką 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie z gmin: Gierzwałd, Gietrzwałd i Olsztynek. Wydarzenie odbyło się z zachowaniem podstawowych  zasad  związanych z sytuacją epidemiologiczną  Covid- 19 w Polsce.  

 


Święcenie auta.

Wręczenie upominków.

Wręczenie upominków.

Bus do transportu podopiecznych.

Uczestnicy wydarzenia, w tle poświęcony bus.