Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Nowe zasady pracy Urzędu Miejskiego w Olsztynku

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM ŻÓŁTEJ STREFY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU, W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

WEJŚCIE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU ZOSTAŁO OGRANICZONE DLA INTERESANTÓW DO ODWOŁANIA

W CELU OGRANICZENIA KONTAKTU OSOBISTEGO PROSIMY O ZAŁATWIANIE WSZELKICH SPRAW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:


ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMYEPUAP

E-MAIL:ratusz@olsztynek.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE INTERNETOWEJ:www.olsztynek.pl

PRZEZ WIRTUALNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA:ebok.olsztynek.pl

LUB TELEFONICZNIE:

• CENTRALA TELEFONICZNA: 89 5195 450

• SEKRETARIAT: 89 5195 453

• STRAŻ MIEJSKA ORAZ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE: 89 5195 488 (463)

• REFERAT ORGANIZACYJNY I KADR: 89 5195 462 (476, 471)

• BIURO RADY MIEJSKIEJ: 89 5195 455

• URZĄD STANU CYWILNEGO : 89 5195 474 

• REFERAT PODATKÓW I FINANSÓW: 89 5195 489 (460, 484, 454, 469, 456, 493)

• REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH: 89 5195 468 (472)

• REFERAT INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA: 89 5195 486 (461, 452, 481, 475)

• REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA: 89 5195 482 (479, 485, 465)

• REFERAT PROMOCJI I MUZEUM HISTORII OLSZTYNKA: 89 5195 478 (477, 490, 492)


PROSIMY O ZROZUMIENIE WYJĄTKOWEJ SYTUACJI

APELUJEMY O ROZWAGĘ I STOSOWANIE SIĘ DO KOMUNIKATÓW GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO I MINISTRA ZDROWIA.

WSPÓLNIE MINIMALIZUJMY RYZYKO ZAKAŻENIA!