Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

,,Ocalić od zapomnienia”

W tym roku w sierpniu obchodziliśmy 100-lecie Bitwy Warszawskiej oraz czterdziestą rocznicę powstania NSZZ ,,Solidarność”. 4 września był z tego powodu dniem szczególnym dla całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego. Wtedy to uczniowie wzięli udział w obchodach czterech ważnych rocznic. Uroczystości przebiegały pod hasłem: ,,Pamiętając o sierpniowo – wrześniowych kartach naszej historii, dziękujemy ich bohaterom”.

Tradycją wielu szkół stało się upamiętnianie ważnych polskich rocznic takich jak Święto Niepodległości czy Święto Konstytucji 3 Maja. Są jednak także inne, nie mniej ważne rocznice, które przypadają na okres wakacyjny, przez to mniej zauważane, którym nie poświęca się tyle uwagi – podkreśliła to Pani Dyrektor Beata Bukowska, witając wszystkich przybyłych na uroczystość gości. Dodała również, że przez to zaciera się pamięć o nich, stąd zrodził się pomysł na upamiętnienie.

Tego dnia oprócz zajęć warsztatowych z wychowawcą, podczas których uczniowie wykonywali przygotowane wcześniej zadania, mogli także obejrzeć przygotowaną przez uczennice z klasy ósmej scenkę przybliżającą oglądającym genezę, przebieg i konsekwencje Bitwy Warszawskiej, wybuchu II wojny światowej, powstania warszawskiego oraz podpisania porozumień sierpniowych. Te sto lat naszej historii udało się zmieścić w … starej walizce, w której przechowywane były pamiątki rodzinne m.in. listy. Główna bohaterka przedstawienia początkowo chciała je wyrzucić, spalić, ale pod wpływem opowiadań koleżanki powoli przekonywała się o ich bezcennej wartości i ostatecznie postanowiła ,,ocalić je od zapomnienia”.

Uwieńczeniem, a zarazem punktem kulminacyjnym uroczystości, było spotkanie uczniów klas ósmych z panią Zofią Pilecką – Optułowicz, córką rotmistrza Pileckiego oraz panem Jackiem Pawłowiczem – dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Wśród zaproszonych na to wyjątkowe spotkanie gości byli: Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty Marek Nowacki, Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Małgorzata Hochleitner, zastępca burmistrza Anna Luśnia, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wojda, przewodniczący Rady Rodziców Robert Szelugowski, prezesi olsztyneckich stowarzyszeń; Jerzy Tytz i Paweł Urbanowicz, ks. dziekan Stanisław Pietkiewicz, ks. proboszcz Sławomir Piniaha, Dariusz Gościniak dyrektor Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie, była wicedyrektor naszej szkoły Elżbieta Łoniewska, Szkołę Podstawową nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie reprezentowała Pani Anna Kropidłowska.

Pan Jacek w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, w jaki sposób życie patrona szkoły wpisuje się w nasze ,,narodowe sierpnie”. Witold Pilecki brał przecież udział zarówno w wojnie polsko – bolszewickiej (jej punktem zwrotnym była bitwa 15 sierpnia), jak i w powstaniu warszawskim, które wybuchło 1 sierpnia.

Szczególnie wzruszające było spotkanie z córką naszego patrona i słowa pani Zofii, która jak zwykle podczas spotkań z naszą młodzieżą, zdobywa jej serca swoją szczerością i bezpośredniością.

Muzycznie całe wydarzenie uświetnił wokalny występ uczennic naszej szkoły oraz Państwa Bożeny i Lecha Makowieckich z zespołu ,,Zayazd”. Szczególnie zaśpiewana przez Pana Lecha ,,Ballada o rotmistrzu Pileckim”. Słowa, którymi kończy się ballada, skierowane bezpośrednio do rotmistrza: ,,Rotmistrzu, do apelu stawaj – zabrali Ci życie, lecz została sława” można śmiało odnieść do uczestników wszystkich wymienionych wcześniej rocznic (wydarzeń) – do poległych (polskich żołnierzy) podczas wojny polsko – bolszewickiej, do tych, którzy stracili życie podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 roku i w trakcie powstania warszawskiego, a także represjonowanych w stanie wojennym działaczy ,,Solidarności”. Przypominanie o nich, o ich niezłomności, odwadze poprzez takie uroczystości sprawia, że pamięć o nich trwa, a ich sława nie przemija. Ocalając ich od zapomnienia, dajemy im nowe życie – trwałe miejsce w naszej pamięci. Ewa Staniszewska

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania za wsparcie w/w uroczystości sponsorom: Pani Alinie Janeczek właścicielce Restauracji z Zielonym Piecem, Państwu Dorocie i Krzysztofowi Szkoda, Radzie Rodziców, Promocji Olsztynka i firmom Tymbark GMW Sp. z o.o. i Octim Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.


,,Ocalić od zapomnienia”

,,Ocalić od zapomnienia”