Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Wymiana tablic informacyjnych na terenie Olsztynka

Nasze miasto doczekało się wymiany wyeksploatowanych tablic informacyjnych. Oprócz wymiany 13-stu starych, zamontowane zostaną dwie nowe: na rogu ulic Pionierów i Rubinowej oraz na ulicy Zajęczej przy stadionie Olimpii Olsztynek. Wszystkie tablice będą jednakowego rozmiaru i wyglądu (patrz zdjęcie). Dodatkowo, w ramach umowy, wykonawca wyremontował już słup ogłoszeniowy na rogu ulic Szkolnej i Niepodległości.

Prace wykonuje rodzima firma FLESZ STUDIO TOMASZ KENIG, która w postępowaniu ofertowym złożyła najkorzystniejszą propozycję.

Całość zadania zamknęła się w kwocie 24.300,00 złotych.