Przejdź do treści strony

Kalendarz Wydarzeń

Wsparcie gminie Olsztynek w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid-19

W gminie Olsztynek ruszyła akcja dożywiania dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób, które w związku z pandemią Covid-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania.

4 grudnia 2020 r. Gmina Olsztynek zawarła umowę na realizację projektu “Wsparcie gminie Olsztynek w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid-19”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Udział w projekcie umożliwił organizację dożywiania dla 240 mieszkańców z gminy Olsztynek, którzy spełnili kryteria wskazane we wniosku, tj. min.: są w wieku powyżej 60 lat, przewlekle chorzy lub z niepełnosprawnościami.

Do realizacji zaplanowanego wsparcia została wybrana Spółdzielnia Socjalna “Tradycja Smaków” z Olsztynka. Jej zadaniem jest codzienne dostarczanie ciepłych posiłków (dwudaniowych) do wszystkich osób potrzebujących wskazanych we wniosku.

Ponadto w ramach projektu realizowane są również inne zadania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej Covid-19 i należą do nich:

-   zapewnienie noclegów i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które chcą chronić własne rodziny, nie mogą lub nie chcą wrócić do własnego domu,

-   doposażenia stanowisk pracy w podmiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z pandemią,

-   zakupu i przeprowadzenia testów na obecność Covid-19 dla podmiotów świadczących usługi w społeczności lokalnej oraz pomoc sąsiedzka.

Działania te skierowane są do osób bezpośrednio pracujących w środowisku objętym wsparciem związanym z koronawirusem, tj. dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku, opiekunów osób z grupy ryzyka (starszych, niepełnosprawnych, chorych) oraz wolontariuszy, którzy świadczą pomoc sąsiedzką dla rodzin w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na choroby i zagrożenie zachorowaniem.

Zaplanowane wsparcie będzie realizowane do połowy stycznia 2021 r.

 


Wypełnij formularz, jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach drogą emailową
Kliknij przycisk, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zbliżających się wydarzeniach poprzez powiadomienia PUSH