Przejdź do treści strony

Kalendarz Wydarzeń

Renowacja Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Sudwie

Wojenne nekropolie mają szczególne znaczenie dla społeczeństw. Są nie tylko miejscem pamięci czy trwałym elementem miejscowego krajobrazu, ale przede wszystkim dokumentują wyjątkową lekcję historii i zapis dziejów określonych ziem.

W 2019 roku  Gmina Olsztynek złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  do programu: GROBY I CMENTARZE WOJENNE W KRAJU 2020. Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń. Pozyskano środki  na  zadanie pn.: „Odrestaurowanie zniszczonych mogił na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie oraz wystawa tematyczna”.  Z udziałem dofinansowania z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w kwocie 8400 zł., Gmina Olsztynek wykonała  zadanie  na  łączną kwotę 13 400 zł.

Projekt został złożony na odrestaurowanie zniszczonychi zdewastowanych, mogił jeńców wojennych z obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein, którzy stracili życie wskutek represji okupanta niemieckiego po 1 września 1939 roku, pochowanych na ww. cmentarzu. Wymieniono 15 nagrobków (krzyży) znajdujących się na mogiłach jeńców polskich. Odrestaurowano również płytę - tablicę pamiątkową z napisem "Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Sudwie". Przez lata obiekt uległ zniszczeniu i zdewastowaniu. Tablica pamiątkowa umiejscowiona jest przy wejściu głównym na cmentarz. Ponadto wykonano prace porządkowe polegające na wycince suchych drzew. Stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa dla odwiedzających. Udokumentowaniem przeprowadzonych dotychczas prac, ale przede wszystkim tej trudnej historii gminy Olsztynek było zaprojektowanie i wykonanie wystawy tematycznej o Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie.

Na pięciu planszach zaprezentowane zostały dzieje cmentarza, podstawowe informacje o obozie jenieckim Stalag IB Hohenstein oraz Multimedialnym Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka. Działania w ramach projektu skierowane były do wszystkich grup wiekowych, zarówno z Polski jak i z różnych krajów świata - tj. do osób podążających śladami II Wojny Światowej, odwiedzających miejsca pamięci historycznej w gminie Olsztynek.

Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Sudwie to największy cmentarz wojenny na terenie gminy Olsztynek. Obiekt ten jest świadectwem krwawych konfliktów i dramatycznych wydarzeń z okresu II wojny światowej. Wnioskowana dotacja pomogła przywrócić rangę temu wyjątkowemu obiektowi grobownictwa wojennego.


Nagrobki na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie

Nagrobki na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie

Tablica "Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Sudwie"

Wystawa tematyczna

Wypełnij formularz, jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach drogą emailową
Kliknij przycisk, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zbliżających się wydarzeniach poprzez powiadomienia PUSH