Przejdź do treści strony

Kalendarz Wydarzeń

Organizacja transportu do punktów szczepień na terenie Gminy Olsztynek

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień  przeciwko Covid-19 Urząd Miejski w Olsztynku, zgodnie z aktualnymi zaleceniami rządowymi oraz wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, organizuje transport uprawnionych osób do punktów szczepień. Dnia 16 stycznia 2021 r. zostało wydane Zarządzenie Burmistrza Olsztynka NR 7a/21 w sprawie organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wraz z koordynacją transportu (dowozu) osób do punktu szczepień na terenie Gminy Olsztynek.

Transport będzie zorganizowany dla mieszkańców Gminy Olsztynek :

- mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności  
w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień najbliższego od miejsca zamieszkania,

 - posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.

W Gminie Olsztynek na koordynatora gminnego do spraw transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wyznaczono Mirosława Szostka – komendanta Straży Miejskiej w Olsztynku. Natomiast zastępcą koordynatora został Stanisław Figielski – podinspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Olsztynku.  

 

Do zadań w szczególności należy:

 • organizacja i koordynowanie transportu uprawnionych osób do punktów szczepień na terenie Gminy Olsztynek oraz znajdujących się do 20 km od granicy Gminy,
 • obsługa telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji
  o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV -2,
 • współpraca z punkami szczepień zlokalizowanych na terenie Gminy Olsztynek,
 • uzgadnianie zmiany terminu szczepienia, w porozumieniu z zainteresowanym
  oraz punktem szczepień,
 • współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie realizacji   Narodowego Programu Szczepień Ochronnych.

Aby zgłosić potrzebę skorzystania z transportu zorganizowanego przez Gminę Olsztynek, osoby legitymujące się wcześniej wspomnianymi uprawnieniami, po umówieniu terminui godziny szczepienia w wyznaczonym punkcie szczepień, powinny skontaktować się pod uruchomiony telefon informacyjny 601 411 958, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz adres e-mailowy: zk@olsztynek.pl.

Należy podać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna pacjenta,
 4. datę i godzinę wyznaczonego szczepienia,
 5. adresu właściwego punktu szczepień, do którego osoba zainteresowana ma zostać dowieziona,
 6. określić czy osoba będzie poruszać się samodzielnie oraz czy będzie jej towarzyszył opiekun.

Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą również do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 11 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta. Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień, potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach.

Szczepienie w domu dla konkretnych pacjentów
Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. To tzw. pacjenci leżący. Punty wyjazdowe uzupełniły sieć punktów populacyjnych, które mają zespoły mobilne, gotowe do szczepienia pacjentów w miejscu zamieszkania. Punkty wyjazdowe nie będą zatem zastępować zespołów mobilnych z populacyjnych punktów, a wspierać ich pracę. Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonymi komunikacyjnie przygotowany jest transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne.

Sprawdź, jak skorzystać z organizowanego przez gminy specjalnego transportu na szczepienia  

Pacjent potrzebuje szczepienia w domu? Powinien skontaktować się ze swoim POZ
Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych. Oznacza to, że na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie, np. przez infolinię 989. Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej. Jeśli pacjent lub jego opiekun skontaktują się z punktem wyjazdowym, ten skieruje takiego pacjenta lub opiekuna w pierwszej kolejności do POZ / pielęgniarki opieki długoterminowej, ponieważ to właśnie lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu.

Szczepienie pacjentów w domu – krok po kroku

 1. Poradnia POZ/ pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni).
 2. Poradnia POZ/ pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.
 3. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza / pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta.
 4. Jeśli lekarz POZ/ pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.
 5. Lekarz POZ/ pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.
 6. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.
 7. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

Procedura szczepienia wyjazdowego jest więc zbliżona do szczepienia w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy jest przygotowany, aby pomóc pacjentom w domu.

 

ABC szczepień wyjazdowych

 • Zespół mobilny populacyjnego punktu szczepień – ma go stacjonarny punkt szczepień. Zespół szczepi pacjentów, którzy zapisali się na szczepienie w populacyjnym punkcie szczepień i ze względu na stan zdrowia wymagają szczepienia w domu. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
 • Wyjazdowy punkt szczepień – szczepi pacjentów w domu. Dotyczy to osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień (tzw. pacjent leżący). Jest wsparciem dla mobilnych zespołów przy populacyjnych punktach szczepień. Chory umawia się na szczepienie wyłącznie przez swoją poradnię POZ lub pielęgniarkę opieki długoterminowej. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
 • Transport do punktu szczepień – to specjalny transport, organizowany przez samorządy lokalne. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnościami i te, które nie zdołają  samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (np. ze względu na wykluczenie komunikacyjne). To bezpłatny transport z domu do punktu szczepień i z powrotem.

 

W Gminie Olsztynek zostały zarejestrowane dwie placówki do przeprowadzenia szczepień przeciwko COVID-19:

- Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku.

- Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce.

 

 


Wypełnij formularz, jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach drogą emailową
Kliknij przycisk, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zbliżających się wydarzeniach poprzez powiadomienia PUSH