Przejdź do treści strony

Kalendarz Wydarzeń

Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych- obręb Elgnówko gm. Olsztynek

Burmistrz Olsztynka zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), uchwałą Nr XI-123/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania umownych stawek oprocentowania oraz zarządzeniem Nr 5/21 Burmistrza Olsztynka z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie sprzedaży działek, ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych. Działki stanowią własność Gminy Olsztynek. Pierwsze przetargi odbyły się w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Lp.

Opis i położenie
działek

Numery działek

i księgi wieczystej

Powierzchnia

działek w ha

Przeznaczenie działek
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka

Obciążenia

i zobowiązania

Ceny działek w zł

(do cen działek zostanie doliczony 23% podatek VAT)

1.

 

Obręb Elgnówko

Gmina Olsztynek

 

 

Działki są niezabudowane,

o regularnym kształcie.

Położone są przy drodze gminnej gruntowej nieurządzonej.

Wzdłuż południowej granicy działek umiejscowiony jest przewód wodociągowy.

Teren działek jest płaski.

W południowej części działek znajduje się skarpa.

 

57/7

OL1O/00016883/1

 

 

0,1500 ha

oznaczenie użytku: RIVb

 

 

 

 

Działki położone

są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu

symbolem b-07MN.

Brak

 

39.000,00 zł

(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)

2.

 

57/8

OL1O/00016883/1

 

0,1500 ha

oznaczenie użytku: PsIV, RIVb

Brak

 

39.000,00 zł

(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)

3.

 

57/9

OL1O/00016883/1

 

0,1500 ha

oznaczenie użytku: PsIV

Brak

 

39.000,00 zł

(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)

 

Przetargi odbędą się w dniu 6 sierpnia 2021 r. w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Przetarg w sprawie sprzedaży działki nr 57/7 odbędzie się o godz. 1000.

Przetarg w sprawie sprzedaży działki nr 57/8 odbędzie się o godz. 1015.

Przetarg w sprawie sprzedaży działki nr 57/9 odbędzie się o godz. 1030.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium przelewem lub gotówką na przedmiotową działkę, na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku.

  1. Na działkę nr 57/7 w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
  2. Na działkę nr 57/8 w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
  3. Na działkę nr 57/9 w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 30 lipca 2021 roku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).


Ogłoszenie o przetargu

Wypełnij formularz, jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach drogą emailową
Kliknij przycisk, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zbliżających się wydarzeniach poprzez powiadomienia PUSH