Strona Olsztynka

grafika
Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę
Wprowadzono: 17-07-2013  Promocja Gminy

 

Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Olsztynku od października 2013 r. Rekrutacja nastąpi już we wrześniu. Prowadzony będzie przez dwa lata. Jego cel główny to zwiększenie możliwości rozwoju 270 uczniów kl. IV-VI poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania. Planowane są niecodzienne działania, np. założenie akwarium, prowadzenie bloga, konstruowanie robotów, udział w sesji rady miejskiej i wiele innych inicjatyw pobudzających dzieci do twórczej aktywności i kreatywności.

Dofinansowanie w wysokości 597 946,20 zł umożliwi prowadzenie popołudniowych warsztatów z języka polskiego, z języka angielskiego, z informatyki, matematycznych, z robotyki, przyrodniczych, plastycznych, instrumentalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych: tabletów, tablic interaktywnych, programów komputerowych, gier edukacyjnych itp. Wszystko to służyć ma uatrakcyjnieniu procesu nauczania. Ponadto uczniowie nieodpłatnie będą korzystać z popołudniowych warsztatów z języka polskiego, z języka angielskiego, z informatyki, matematycznych, z robotyki, przyrodniczych, plastycznych, instrumentalnych.  Będą miały też zapewniony obiad oraz dojazd do miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach.

                                             Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską                                                                                                      ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, numer identyfikacyjny –  WND-POKL.09.01.02-28-074/13.

ikonka fb
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 13-08-2018   Promocja Gminy
Liczba zdjęć: 23