Strona Olsztynka

grafika
Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica
Wprowadzono: 24-12-2012  Promocja Gminy

 

Projekt  „Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica” jest realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie od 01.09.2012 r. do 30.06.2014 r.

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Numer umowy – POKL.09.01.01-28-017/12-00

wartość projektu 604 380, 35 PLN

płatność ze środków europejskich 513 723,30 PLN

dotacja celowa z budżetu krajowego 0 PLN

udział własny 90 657,05 PLN


Projekt obejmuje prowadzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego dla dzieci wiejskich w wieku 3-4 lat oraz zajęć:

- języka angielskiego dla dzieci 3-, 4- i 5-letnich – łącznie 228 godz. zegarowych,

- rytmiki dla dzieci  3-, 4- i 5-letnich – łącznie 228 godz. zegarowych,

- gimnastyki korekcyjnej dla dzieci  3-, 4- i 5-letnich– łącznie 228 godz. zegarowych,

- logopedycznych dla dzieci  3-, 4- i 5-letnich – łącznie 456 godz. zegarowych, 

- warsztatów dla rodziców – łącznie 8 godz. zegarowych. 

 

Projekt realizuje ZS-P Waplewo oraz TOP EDUCATION Sobiesław Sowa Placówka Wychowania Pozaszkolnego  z Otwocka 

ikonka fb
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 13-08-2018   Promocja Gminy
Liczba zdjęć: 23