Strona Olsztynka

Kolejne sukcesy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
Dodano: 14-11-2017 | Justyna Balicka | wyświetleń: 817
grafika

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich rozpoczęła swoją działalność 1 września 2017 roku w związku z wdrażaną reformą oświaty. Naturalnie instytucja ta nie jest żadnym novum w naszej gminie, gdyż powstała na bazie Gimnazjum im. Noblistów Polskich, które przez 18 lat wpisało się swoją wspaniałą historią w losy naszego miasta i gminy.

Szkoła Podstawowa kontynuuje doskonałe tradycje gimnazjum i utrzymuje równie wysoki poziom kształcenia. Dowodem na to są kolejne certyfikaty przyznane przez Kuratora Oświaty, które świadczą o tym, iż w naszej szkole obowiązują najwyższe standardy.

Już na początku swojej działalności szkoła została doceniona w zakresie profilaktyki zdrowotnej. 28 września 2017 podczas Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie odbyła się gala wręczenia certyfikatów zasłużonym szkołom. W ramach uznania za aktywność i zgodnie z wymaganymi kryteriami dziewiętnastu szkołom w województwie Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W tej tak bardzo elitarnej grupie znalazła się również Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich. Władze oświatowe doceniły bogatą historię gimnazjum obfitującą w wiele działań i inicjatyw prozdrowotnych oraz obecne zaangażowanie szkoły w działania z zakresu profilaktyki zdrowia i higieny. Cieszymy się z osiągniętego sukcesu i mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników utrzymamy ten wysoki poziom świadomości prozdrowotnej w naszej placówce.

Na następny sukces nie musieliśmy długo czekać. 10 listopada 2017 pani dyrektor – Irena Jędruszewska odebrała kolejne wyróżnienie przyznane naszej szkole przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. Tym razem nadano nam tytuł Szkoły wiernej dziedzictwu. Doceniono 86 placówek w województwie z ponad 200, które ubiegały się o ten tytuł. Tym bardziej cieszy fakt, że jesteśmy w tej grupie. Proces ubiegania się o ten certyfikat trwał blisko rok i wymagał ogromnego zaangażowania uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Wszyscy doskonale poradzili sobie z realizacją określonych zadań i nasze działania uwieńczone zostały sukcesem.

Nasza szkoła została doceniona przez Kuratora Oświaty za branie czynnego i znaczącego udziału w kształtowaniu tożsamości narodowej, budowanie więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji. Ponadto placówka upowszechnia wiedzę na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju. Na uwagę zasługuje tutaj realizowany już od wielu lat projekt edukacyjny Śladami Noblistów Polskich. W ramach, którego corocznie odbywa się szereg działań edukacyjnych, artystycznych, jak również krajoznawczych. Zauważano znaczącą rolę szkoły w zakresie uczestnictwa w gminnych i państwowych wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Zwrócono także uwagę na szereg działań związanych ze wzmacnianiem poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium – tzw. „małej ojczyzny” i budowaniem świadomości na temat tożsamości lokalnej oraz narodowej.

Każda nagroda cieszy i podnosi prestiż szkoły, ale jest przede wszystkim dowodem doskonałej współpracy między uczniami, rodzicami oraz dyrekcją i pracownikami szkoły. Zdobyte tytuły są dla nas powodem do dumy, ale również zobowiązaniem, iż dołożymy wszelkich starań, aby osiągnięte wysokie standardy utrzymać w kolejnych latach.

 

Szkolny koordynator projektu

Szkoła wierna dziedzictwu

Małgorzata Zapadka

 PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 29-06-2018   Promocja Gminy
Liczba zdjęć: 65