Strona Olsztynka

Program profilaktyczny „Przemoc na randkach” w ramach projektu pt. „Olsztynek – gmina bez przemocy”
Dodano: 14-04-2017 | Promocja Gminy | wyświetleń: 1695

Program profilaktyczny „Przemoc na randkach”  został zrealizowany  w trzech grupach młodzieży w terminach: 17.03.2017r., 24.03.2017r. i 31.03.2017r.

W spotkaniach brali udział uczniowie:

 •  Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego  w Olsztynku,  klasa I
 •  Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku, klasa II
 •  Katolickiego Gimnazjum w Olsztynku, klasa I i II

W dwóch pierwszych grupach udział brali chłopcy i dziewczęta, w ostatniej grupie uczestnikami byli chłopcy. Łącznie w zajęciach edukacyjno –profilaktycznych udział wzięły 44 osoby.

Spotkania z młodzieżą odbywały się  w sali Klubu Integracji Społecznej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku, w godzinach  9.00-15.00. Zajęcia prowadziła psycholog Agata Potkaj, współuczestniczył w spotkaniach – pedagog Krzysztof Rubas.

Celem spotkań było przerwanie milczenia na temat przemocy w związkach młodych ludzi, wzbudzenie refleksji na temat przemocy seksualnej i  znalezienie sposobów na obronę siebie.

Cele szczegółowe:

 • Identyfikowanie i  definiowanie rodzajów przemocy
 • Zapoznanie z koncepcją władzy i kontroli
 • Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych związku obciążonego przemocą
 • Definiowanie zasad zdrowego związku
 • Rozpoznanie wpływów mediów na kształtowanie stereotypów płci i przemocy

Tematyka wykorzystana podczas spotkań:

 1. Korzenie przemocy
 2. Władza i kontrola w związkach nastolatków
 3. Molestowanie seksualne a flirtowanie
 4. Szacunek seksualny  a przemoc seksualna
 5. Podstawy dobrych relacji

Wykorzystano następujące metody pracy w grupie:

 

 • dyskusja
 • „burza mózgów”
 • mikroedukacja
 • analiza doświadczeń
 • analiza przykładowych historii
 • praca nad kwestionariuszami
 • praca w parach
 • ćwiczenie umiejętności
 • rundka

 

Podczas zajęć młodzież miała możliwość  ustalenia zasad  grupowych, wypowiedzenia swoich opinii, przekonań. Forma prowadzenia spotkania miała na celu wydobywać refleksje młodzieży, wzbudzać przemyślenia, wyciągać wnioski.

Młodzi ludzie odnajdywali różne formy przemocy w świecie, w społecznościach, rodzinie, szkole. Analizowali motywy działania sprawców przemocy oraz kogo przemoc dotyczy. Zastosowany materiał  „Przedstaw siebie”  dał możliwość analizy i uświadomienia sobie wpływów kulturowych na jednostkę. Ćwiczenie w parach na tym materiale dało możliwość zauważenia pozytywów w podobieństwach i pozytywów w różnorodności.

Zapoznano młodzież z koncepcją władzy i kontroli w związkach i w jakich rodzajach  przemocy może się przejawiać. Wymienione rodzaje przemocy tj. izolacja, przemoc emocjonalna, używanie „przywilejów”, zastraszanie, obwinianie, groźby, przemoc seksualna, presja rówieśników - uczestnicy dopełniali podawaniem przykładów konkretnych zachowań.

Młodzi uczestnicy szczególnie byli zainteresowani tematami dotyczącymi rozróżnienia flirtu od molestowania seksualnego oraz tym co jest przemocą seksualną a jak objawia się szacunek seksualny. Przy tych tematach stworzyła się możliwość zweryfikowania niektórych stereotypów myślowych dotyczących gwałtu.

Za pomocą przedstawionej historii związku obciążonego przemocą młodzież rozpoznawała zachowanie przemocowe bohatera i zastanawiała się nad tym w jaki sposób przyjaciele sprawcy i ofiary mogliby im pomóc, rozpoznawali sygnały graniczne przemocy. Podczas dyskusji wspólnie poszukiwaliśmy rozwiązań pomagających wyjść z uwikłania przemocą.

Zajęcia zakończyły się definiowaniem zdrowego związku opierającego się na partnerstwie, równości, szacunku, miłości.

Za pomocą „burzy mózgów” uczestnicy zajęć poszukiwali zachowań niechcianych w związku oraz to jakie prawa ma każdy młody człowiek w związku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
Wprowadzono: 19-06-2018  Promocja Gminy
grafika
Wprowadzono: 15-06-2018  Promocja Gminy
grafika
Wprowadzono: 08-06-2018  Promocja Gminy
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 13-06-2018   Promocja Gminy
Liczba zdjęć: 38