Strona Olsztynka

Wyróżnienia i Nagrody Sportowe Burmistrza Olsztynka
Dodano: 07-04-2017 | Promocja Gminy | wyświetleń: 2429
grafika

Wysokie wyniki sportowe osiągane przez olsztyneckich zawodników na arenach sportowych w kraju – a bywa, że zagranicą – zasługują na wyróżnienie. Osiągnięcia te wiążą się z ogromną pracą i wysiłkiem zawodników, a także ich trenerów i działaczy sportowych. Każdy taki sukces jest promocją gminy, ale przede wszystkim wpływa na popularyzację aktywnego stylu życia wśród mieszkańców, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Zgodnie z art. 31 i art. 35 ust 5 i 6 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 176, z późn. zm.1) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz ustanawiać wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

Wnioski można składać w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym wynik został osiągnięty

1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1321, z 2016 r., poz. 1170
i 1171.

Link poniżej:

http://www.olsztynek.pl/strona-2810-wazne_komunikaty_wyroznienia_i_nagrody.htmlPDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
Wprowadzono: 08-06-2018  Promocja Gminy
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 13-06-2018   Promocja Gminy
Liczba zdjęć: 38