Strona Olsztynka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie- komunikat.
Dodano: 13-06-2017 | Promocja Gminy | wyświetleń: 1551
grafika

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 

 

Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn


Roślina: Ziemniak
Agrofag: Alternarioza ziemniaka

 

Data rozpoczęcia zabiegów: 2017-06-13

Szczegóły:
Plantacjom ziemniaka zagraża alternarioza ziemniaka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania alternariozy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacjach.

Zalecenia:
Mała ilość opadów (okresy suszy) przy umiarkowanej wilgotności powietrza oraz temperatura 17-21oC w okresie wegetacji – to czynniki sprzyjające rozwojowi choroby.Pierwsze zabiegi przy użyciu chemicznych środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się objawów choroby na dolnych liściach kolejne zabiegi wykonuje się w zależności od przebiegu warunków pogodowych i podatności odmian na chorobę.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj, 2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj.

Uwagi:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.

4) Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata


 



PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
Wprowadzono: 15-06-2018  Promocja Gminy
grafika
Wprowadzono: 08-06-2018  Promocja Gminy
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 13-06-2018   Promocja Gminy
Liczba zdjęć: 38